Terug

Utrecht Science Park viert 900 jaar Utrecht

Ook Utrecht Science Park viert het 900-jarig bestaan van Utrecht. Dat gebeurt zowel door de aankleding van het gebied sinds 2 juni jl. en door de samenwerking met en gastvrijheid voor La Vuelta Holanda in augustus.

En ook tijdens de komende Utrecht Science Week wordt in de geest van het motto ‘stad zonder muren’ de nodige aandacht aan de viering van Utrecht900 besteed. Zo krijgen alle deelnemers aan onderdelen van deze week een voucher voor 50% korting op een stadswandeling of het beklimmen van de Dom. Daarnaast is een officieel moment gepland op woensdag 5 oktober aan het einde van de middag in het nieuwe Accelerator-gebouw, waar de gemeente Utrecht samen met bedrijven en instellingen van het Utrecht Science Park stil staat bij de betekenis van wetenschappelijke inzichten voor gezond en duurzaam leven. Bij deze gelegenheid zal wethouder Susanne Schilderman het woord voeren. Het officiële deel wordt afgesloten met een informele borrel. Inschrijven voor deze viering staat open voor alle bewoners, studenten, professionals en vakmensen op het Utrecht Science Park én in de rest van de stad zonder muren. Meld je hier aan.