Terug

Nick Ramsey

Nick Ramsey is hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht en doet hersenonderzoek met een focus op neurologische stoornissen. Door middel van Brain-Computer Interfacing implantaten kunnen mensen bij wie de verbinding tussen de hersenen en de spieren is verbroken, weer bewegen.