Nederlands English
27 SEPTEMBER T/M
6 OKTOBER 2024
27 SEPTEMBER T/M
6 OKTOBER 2024
Terug

Bert Weckhuysen

Bert Weckhuysen is universiteitshoogleraar ‘Katalyse, Energie en Duurzaamheid’ aan de Universiteit Utrecht. Als wetenschappelijk directeur is hij nauw verbonden aan het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium, een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van circulaire en duurzame chemie. Het ARC CBBC richt zich naast de energietransitie op de minstens even belangrijke grondstoffen- en materialentransitie. In dit unieke samenwerkingsverband, waarvan Universiteit Utrecht penvoerder is, worden disciplines en talenten met elkaar verbonden in onderzoek naar de verduurzaming van de chemische industrie én naar het uitvinden van nieuwe vormen van duurzame bedrijvigheid.