Nederlands English
27 SEPTEMBER T/M
6 OKTOBER 2024
30 september
t/m 7 oktober
Terug

De toekomst van ons water: hoe keren we het tij?

28 augustus 2023

Op de openingsdag van de Utrecht Science Week – vrijdag 29 september – agendeert de Hogeschool Utrecht de toekomst van ons water. Hoe keren we het tij? Het programma van dit middagsymposium biedt naast onder meer een keynote van meteoroloog Reinier van den Berg een zestal inspiratiesessies

De inspiratiesessies werken verschillende thema’s rond klimaatverandering en de gevolgen voor water nader uit, te weten:

  1. Waterveiligheid en het slim inbedden van water in de samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor het realiseren van de sustainable development goals (SDG’s). Hoe komen we tot een kwantitatieve beoordeling van waterveiligheid? Jan Hofman (Bath University) legt uit.
  2. De invloed van klimaatverandering op het risico van wateroverdraagbare infectieziekten: hoe kunnen we de risico’s van klimaatadaptatiemaatregelen in de gebouwde omgeving – denk aan wadi’s en waterpleinen – beperken? Ciska Schets (RIVM) praat je bij.
  3. Drinkwatervoorziening: hoe kan de drinkwatersector zich voorbereiden op onzekere en extreme klimaatverandering? Peter van Thienen (KWR) geeft het antwoord.
  4. Drinkwatervoorziening: hoe kunnen we gezuiverd afvalwater hergebruiken in de watercyclus opdat goed en veilig drinkwater ook in de toekomst vanzelfsprekend blijft? Een kijkje in de keuken van Waternet, door Onno Kramer, Hadi Zamanian en Sophie Brevoord.
  5. Drinkwatervoorziening: op zoek naar effectieve manieren om water te besparen. Data-analyse en inzet van gedragsveranderingstechnieken. Susan van Dijk licht de aanpak van drinkwaterbedrijf Vitens toe.
  6. Verdroging en neerslag: hoe we als verwende waterconsument kunnen gaan omgaan met ‘ander’ water. Dat de productie en consumptie van regenbier hier onderdeel van zijn, legt Wietse Visser (Waterschap Vallei en Veluwe / Rainbeer) uit.

Symposium De toekomst van ons water
Op vrijdagmiddag 29 september aanstaande is iedereen die geïnteresseerd is van harte welkom.
Bekijk het volledige programma en schrijf nu in!