Terug

Bas van Lier

Bas is mede-oprichter en duurzaamheidversneller bij Bureau 2030. Bureau 2030 is een pragmatisch adviesbureau dat organisaties helpt duurzaamheidsopgaven stapsgewijs concreet te maken.