Nederlands English
27 SEPTEMBER T/M
6 OKTOBER 2024
30 september
t/m 7 oktober
Terug

Tweede Utrecht Science Lezing: Duurzaam samenwerken voor een versnelde circulaire economie

9 oktober 2023

De tweede Utrecht Science Lezing stond in het teken van duurzaam met elkaar samenwerken. Deze duurzame samenwerking is essentieel voor een versnelde circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet). Het bedrijfsleven kan dit niet alleen en ook de wetenschap kan dit niet alleen oplossen. Ze hebben elkaar nodig om die duurzame oplossingen te ontwikkelen en ook daadwerkelijk te kunnen toepassen. Keynote sprekers prof. dr. ir. Bert Weckhuysen, Universiteitshoogleraar Katalyse, Energie en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht en drs. Patrick Cramers, directeur Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC) bij de Hogeschool Utrecht, hebben tijdens de lezing laten zien waar de eerste stappen in concrete en intensieve samenwerking worden gemaakt voor de verduurzaming van het Science Park. Ze streven ernaar om de drempel naar elkaars instituten te verlagen.

Verandering is nodig voor een vernieuwde circulaire economie
Bert Weckhuysen is groot voorstander van duurzame intensieve samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen en partijen in het opleiden van een nieuwe generatie wetenschappers. Hij benadrukt het belang van het verkleinen van de afstand tussen fundamenteel onderzoek en toegepaste wetenschap en zet zich in voor de versterking van de onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling en -infrastructuur op het Utrecht Science Park.

In zijn lezing geeft hij aan dat er ook een sociaal maatschappelijke verandering en een gedragsverandering nodig zijn om een nieuwe versnelde circulaire economie te kunnen realiseren. “Het Utrecht Science Park zou een goede proeftuin zijn om gezamenlijk wetenschap, technologie en onderwijs vooruit te brengen. De campus wordt gebruikt voor onderzoek, innovatie en onderwijs en heeft de juiste schaal om als proeftuin te dienen. Met gebruikers en ruimte/middelen om te testen. Samenwerken is nodig. Net als leren om met elkaar te praten, te luisteren en te verbinden. Iedereen heeft een klein stukje van de puzzel om tot een oplossing te komen” aldus Bert Weckhuysen.

Patrick Cramers: “We hebben al veel mensen opgeleid die nu in het bedrijfsleven werken. Daarom zijn we ervan overtuigd dat we ook diegenen kunnen opleiden die aan toekomstige veranderingen gaan bijdragen. Onze oud-studenten in het bedrijfsleven kunnen van binnenuit helpen deze veranderingen door te voeren. Het is van belang dat we we hun deze boodschap al tijdens hun opleiding meegeven, zodat zij zijn voorbereid op deze taak”

Over de Utrecht Science Lezing
De Utrecht Science Lezing is in het leven geroepen om jaarlijks een prominente Utrechtse wetenschapper in de gelegenheid te stellen tijdens de Utrecht Science Week in te gaan op de actuele stand van de wetenschap op het gebied van gezond en duurzaam leven. De eerste Utrecht Science Lezing werd gehouden door prof. dr. Hans Clevers.