Nederlands English
27 SEPTEMBER T/M
6 OKTOBER 2024
30 september
t/m 7 oktober
Terug

Hoofdprogramma-update: Tweede Utrecht Science Lezing door Bert Weckhuysen

De Utrecht Science Week 2023 programmeert op vrijdag 6 oktober aanstaande in het hoofdprogramma de tweede Utrecht Science Lezing. Deze wordt uitgesproken door prof. dr. ir. Bert Weckhuysen.

De Utrecht Science Lezing is in het leven geroepen om jaarlijks een prominente Utrechtse wetenschapper in de gelegenheid te stellen tijdens de Utrecht Science Week in te gaan op de actuele stand van de wetenschap op het gebied van gezond en duurzaam leven.

De eerste Utrecht Science Lezing werd gegeven door prof. dr. Hans Clevers.

Bert Weckhuysen is universiteitshoogleraar ‘Katalyse, Energie en Duurzaamheid’ aan de Universiteit Utrecht. Hij is lid van diverse nationale en internationale besturen en leidt een aantal grote onderzoeksinitiatieven waaronder het ARC CBBC, MCEC, en SUNERGY.

De onderzoeksgroep van Bert Weckhuysen is al jaren actief in het ontwerpen, synthetiseren, karakteriseren en toepassen van katalytische vaste stoffen voor de omzetting van fossiele (ruwe olie & aardgas) en hernieuwbare (biomassa, afval en CO2) grondstoffen in duurzame transportbrandstoffen, chemicaliën en materialen.

Als wetenschappelijk directeur is Weckhuysen nauw verbonden aan het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium, een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van circulaire en duurzame chemie. Het ARC CBBC richt zich naast de energietransitie op de minstens even belangrijke grondstoffen- en materialentransitie.

Daarnaast is Weckhuysen projectleider van het Da Vinci Master en bachelor programma. Het Da Vinci Master Program, als onderdeel van de Strategische Alliantie EWUU, heeft als doel een nieuwe generatie changemakers, verbinders en innovators op te leiden.

Dit innovatieve programma draagt bij aan een persoonlijke ontwikkeling, leert studenten buiten hun comfort zone te treden en in interdisciplinair teamverband hun expertise in te zetten in het aanpakken van een real-life duurzaamheidsvraagstuk.

Bijwonen van de tweede Utrecht Science Lezing op vrijdag 6 oktober van 10.00 – 11.30 uur is mogelijk voor alle belangstellenden.
Houd de site en de socials in de gaten om op tijd te kunnen inschrijven!

Tweede Utrecht Science Lezing
Vrijdag 6 oktober 2023 van 10.00 – 11.30 uur

Spreker
Bert Weckhuysen